Zetor

Čo ako Zetor robíme?

Spoločnosť je súčasťou strojárskeho sektora spoločnosti HTC INVESTMENTS a.s., zaoberajúcej sa výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how.

V súčasnosti spoločnosť pôsobí ako profesionálne výskumné a vývojové centrum mobilných aplikácií pre stroje a špeciálne vozidlá.

Spoločnosť bola založená v júni 2000 a je profesionálnym partnerom v oblasti vývoja, inovácií a komplexných dodávok v oblasti obranného priemyslu.

ZBOP - Zetor - Gerlach - member

Zetor Engineering Slovakia, a.s. je členom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. 

Sme profesionálnym partnerom v oblasti vývoja, inovácií a komplexných dodávok v oblasti obranného priemyslu.

Portfólio

Portfólio našich aktivít zahŕňa predovšetkým projektovanie, technické poradenstvo, projektové riadenie a technologickú podporu.

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. je profesionálnym partnerom s vojenským materiálom v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a komplexného poskytovania.

zetor-gerlach-3D-model-dizajn

Projektový dizajn

Návrh 3D modelov a 2D technických výkresov je tvorený softvérom 3D CAD SW CREO a CATIA, v prípade požiadavky zákazníka je možné ho premietnuť do SW SOLID WORKS.

Spoločnosť je vybavená 3D výrobným zariadením FORTUS 400mc pre rýchlu výrobu prototypov zo širokej škály materiálov (ABS, PC-ISO, ASA, FDM Nylon, PC a ULTEM) pre rôzne priemyselné odvetvia. Má veľkú pracovnú plochu (406 x 355 x 406 mm), nepretržitú prevádzku, vynikajúcu kvalitu povrchu a možnosti konfigurácie používateľa – informácie o možnostiach tlače a cenách sú dostupné prostredníctom e-mailu.

Technické poradenstvo

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. má vlastný skúsený tím inžinierov a kvalifikovaných technických odborníkov.
Technické poradenstvo poskytuje v týchto oblastiach:

  • Oceľové konštrukcie a prídavné nadstavby mobilných a stacionárnych strojov a zariadení
  • Konštrukcia, ktorá eliminuje vplyv ľudského faktora na kvalitu
  • Projektovanie elektrických systémov na základe spolupráce s partnerskými spoločnosťami
  • Návrh, konštrukcia a výpočet prevodov a prevodoviek
  • Návrh špeciálnych montážnych a manipulačných nástrojov podporujúcich modulárne riešenia
  • Pokusy a skúšky terénnych vozidiel

Projektový management

Spoločnosť ponúka projekt MNG na vývoj a realizáciu zákaziek, od prototypových technických výkresov, cez zabezpečenie výroby a spoluprácu pri výrobe prototypov, po certifikačnú sériu až po technické výkresy pre sériovú výrobu na základe spolupráce s vybranými partnermi.

Technologická podpora

Spoločnosť ponúka predvýrobný prototyp, certifikáciu a sériovú výrobu mobilných strojov a ich hlavných komponentov, technologickú koncepciu montáže a technické podmienky na splnenie požiadaviek na uvedenie do prevádzky, vrátane homologizácie, podľa požiadaviek zákazníka.