FAQs

Často kladené otázky

1. Aká je cena za vozidlo Gerlach 4x4?

ATV Zetor Gerlach 4×4 – ako znie celý oficiálny názov, je obrnené taktické vozidlo, ktoré je určené výlučne pre vojenské a poriadkové zložky konkrétneho zákazníka. Každý zákazník má vlastné priority a z toho prameniace konkrétne požiadavky na Gerlach, ktoré sa premietajú do finálnej podoby vozidla a teda aj jeho ceny.

Predovšetkým sa jedná o požadovaný stupeň balistickej ochrany, protimínovej ochrany, protichemickej ochrany, atd…; požadovaný počet miest v kabíne pre posádku; požadované aktívne a pasívne zbraňové systémy; a mnoho ďalšieho. Cena vozidla tiež závisí od obchodného modelu pri dodávkach a servise vozidiel, ktorý je tiež závislý od zákazníka.

2. Bude sa vyrábať aj civilná verzia Zetor Gerlach 4x4?

Momentálne sa s civilnou verziou nepočíta. V Zetor Engineering sa plne venujeme prácam na spustení sériovej výroby vojenského špeciálu ATV Zetor Gerlach 4×4, prípadne jeho variant. Do budúcna sa ponúka rozšírenie rodiny Gerlach aj o vojenskú verziu Zetor Gerlach 6×6.

3. Kde sa bude Gerlach 4x4 vyrábať?

V prípade úspechu ATV Zetor Gerlach 4×4 v tendri pre Slovenskú armádu bude výroba samotná prebiehať samozrejme na území Slovenskej republiky. V prípade úspechu u iných zákazníkov je táto otázka vždy na vzájomnú diskusiu, pričom závisí od množstva parametrov ako napríklad počet kusov odobraných celkovo, počet kusov odobraných v jednom roku, ale aj od preferencií zákazníka samotného.

Oveľa dôležitejšie ako výroba samotná je však v tomto prípade uchovávanie know – how projektu a jeho projektantský a inžiniersky tím, ktorý je a bude vždy na Slovensku.

4. Ste naozaj slovenská firma, alebo je za Vami nejaká zahraničná spoločnosť?

Zetor Engineering Slovakia, a.s. ako spoločnosť, ktorá je vlastníkom a nositeľom kompletného know – how projektu ATV Zetor Gerlach 4×4 je slovenská akciová spoločnosť ktorej 100% akcií vlastní jej materská slovenská akciová spoločnosť HTC INVESTMENTS a.s., pričom spadá do jej portfólia „Engineering“.

5. Kde môžem Gerlach 4x4 vidieť naživo?

Na Slovensku najbližšie plánujeme vystavovať v Bratislave v máji 2020 v rámci akcie IDEB 2020. Na svetovom fóre sa zúčastníme hneď následne v júni 2020 akcie EUROSATORY 2020 v Paríži.

6. Aká veža sa dá osadiť na strechu?

Konkrétne varianty veže (posádková/bezposádková), rovnako ako jej typ, alebo značka výrobcu, či dodávateľa sú plne v gescií konkrétneho zákazníka. Na Gerlach sa dá bezpečne a bezproblémovo osadiť skoro čokoľvek do váhy 500 kg pri zachovaní protimínovej ochrany STANAG 4569 AEP-55 Volume 2 Level 3a, 3b.